1000 Books of life

This is a part of The bucket list made from 2015. The order is random. Some of those were read many times whereas some just one. Books sometime be a relief, exceptionally the hard time that I lost and couldn’t grasp myself. Books not only the knowledge endless source, they offer people the sense of reading, feeling, and understanding.

I have even wished that in the late of my life, I could have time for lying and reading all day.

***

Đây là một phần của The bucket list tôi làm từ năm 2015. Một số cuốn sách dưới đây đã đọc đến dăm ba lần, trong khi có cuốn may ra cũng đọc qua qua thôi. Sách vở đối với tôi, nói chung là một sự an ủi trong những ngày tháng mơ hồ mệt mỏi nhất. Chuyện nó đưa đến kiến thức là đương nhiên, nhưng giá trị hơn, nó cho tôi cảm giác mạnh mẽ trong quá trình đọc, cảm nhận, tư duy. Cái hay của việc đọc dường như nó không nằm trong tư tưởng của cuốn sách, mà là cái vốn trải nghiệm của người đọc thì hơn.

 1. Outliers – Malcom Gladwell
 2. Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán
 3. Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh
 4. Cánh đồng bất tận – Nguyễn Ngọc Tư
 5. Hai số phận –
 6. The coaching habit
 7. Talk like TED
 8. Start with WHY
 9. Create the future. The role of American University
 10. Focus
 11. Power of two

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment