[Efrom8] Website hỗ trợ học Tiếng Anh

Clone của urban dic

  • https://www.journeyinlife.net . trọng đại, dịch thuật, nhiều phrase thường gặp
  • https://tienganhesl.com/idioms/ . nhiều phrase, nhiều hiểu lầm về ESL
  • https://longform.org các bài viết tầm 2000 từ, non-fiction và fiction, podcast có nói về
  • https://english.stackexchange.com/ Q&A trong T Anh
  • https://essayforum.com/ chữa essay

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment